Úvod Dodacie podmienky Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou LUIGI, spol. s r.o. so sídlom Ulica Jána Hlubíka č. 18, 91701 Trnava, IČO: 36240761, IČ-DPH: SK2020165807 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.discline.com (ďalej len "systém").


1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.discline.com medzi predávajúcim a kupujúcim.


1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.


1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.


1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.


2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Luigi, spol. s r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


2.5 Minimálna hodnota nákupu v e-shope discline.com je 10,-EUR.3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.


4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Použite, prosím, tento formulár "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní".
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v bode 9.4 (alebo v sekcii kontakt) a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.6. Poštovné a balné


6.1 Predávajúci si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:
poštovné/ prepravné Slovenská republika
- Pri nákupe v hodnote do 50,-EUR je poštovné 3,-EUR (služba Slovenská pošta, list či balík 1.trieda)
- Pri nákupe v hodnote do 50,-EUR je prepravné 6,-EUR (kuriérska služba)
- Pri nákupe v hodnote nad 50,-EUR poštovné/ prepravné neúčtujeme, hradí ho predávajúci.

poštovné Česká republika
- Pri nákupe v hodnote do 100,-EUR je poštovné 6,-EUR (služba Slovenská pošta, list či balík 1.trieda)
- Pri nákupe v hodnote nad 100,-EUR poštovné/ prepravné neúčtujeme, hradí ho predávajúci.


6.3 Pri osobnom odbere na našej predajni sa poštovné samozrejme neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky mimo územie členských štátov Európskej únie je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.7. Platba za tovar


7.1 Bankovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedené v e-mailovej notifikácií či faktúre.


7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte iba v rámci Slovenska.


7.3 Hotovostne v kamennej prevádzke našej spoločnosti.


7.4 Online platba prostredníctvom PayPal - bežnými platobnými kartami, alebo prevodom zo zákazníkovho PayPal účtu.

Ak ste Vašu platbu úspešne zrealizovali, Vaša objednávka bude "Vybavená/ Odoslaná" v čo možno najkratšom termíne, v závislosti na dostupnosti tovaru na sklade a s tým súvisiacej dodacej doby.

Ak ste však Vašu PayPal platbu neuskutočnili korektne, napr. prerušili, či zrušili v procese platby na stránke PayPal-u, Vaša objednávka zostane v stave "Prijatá",

ale nebude "Vybavená/ Odoslaná" až do uskutočnenia úhrady.

Dokladom o úspešnom prevedení PayPal platby je potvrdzujúci mejl, ktorý obdržíte od PayPal-u s detailami transakcie.

Prerušenú PayPal úhradu môžete uskutočniť aj neskôr, max. do 7 dní tak, že si otvoríte príslušnú Objednávku na Vašom účte v sekcii "Moje Objednávky"...

V prípade neuhradenia do 7 dní, bude objednávka v našom systéme "Zrušená".

Ak sa stane, že medzitým niektorá položka z už Uhradenej objednávky nie je na sklade, prirodzene Vám túto časť platby vrátime späť.


7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.


8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme na svojom účte.


8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.


8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na kamennej prevádzke predávajúceho.


8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


8.6 Tovar dodávame výlučne na územie Slovenskej republiky, Českej republiky a krajín EU. Do ostatných krajín s podmienkou dohody.


8.7 Dodanie tovaru na územie mimo členských štátov Európskej únie uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu

a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Luigi, spol. s r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.


9.2 Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený predajný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.


9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.

Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


9.4 Ak po obdržaní zásielky zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali nie je úplne podľa vaších predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť. K tovaru priložte doklad o nákupe (kópiu) a použite, prosím, tento formulár  "Vrátenie tovaru do 14 dní" (uveďte detaily, velkosť a cenu, vrátený výrobok môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z ponuky nášho eshopu). Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, peňažný rozdiel Vám vrátime. Do sprievodného listu uveďte takisto Vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť. Ak nemáte účet, peniaze Vám budú vrátené formou zloženky.


Reklamovaný tovar a výmenu tovaru je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Luigi, spol. s r.o.
Štefánikova ulica č. 5
91701 Trnava
(tel. 033 5511229)10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.discline.com


10.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.discline.com sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Prevádzkovateľ eshopu môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Luigi, spol. s r.o., nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.11. Ochrana a spracovanie osobných údajov


11.1 Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Riadime sa aj podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré Vaše osobné dáta.

Preto pre objednanie tovaru a jeho dodanie je nevyhnutné, aby zákazník poskytol svoje osobné údaje predávajúcemu, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt.

Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že ich použijeme len v rámci nášho vzájomného plnenia (vybavenia Vašich objednávok) a nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.


11.2 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.v Trnave, máj 2018